Bonitace

16.07.2008 13:02

Bonitace

Bonitace se mohou zúčastnit všichni jedinci s PP, kteří k uvedenému datu (datum konání bonitace) dovršili 12 měsíců věku. Do chovu mohou být však zařazeni až po dovršení 15 měsíců. Při bonitaci je třeba předložit průkaz původu,u Českomoravského klubu Yorkčírských teriérů také jeho fotokopii a fotografii psa / feny. Bonitace je vlastně zkouška chovnosti, při které je jedinec zvážen, změřen a jsou o něm zapsány veškeré údaje do bonitační karty - viz níže. Tyto informace slouží poradci chovu i chovateli a jsou rozhodující pro výběr chovného partnera. Pro bonitace není již podmínkou účast na výstavě. Doporučujeme vám však se nějaké výstavy zúčastnit. Asi nikdo nedokáže být dostatečně kritický ke svému miláčkovi. Na výstavě - stačí krajská nebo oblastní, nemusí to být zrovna mezinárodní - nejlépe zjistíte jaké vady váš miláček má a nebudete nepříjemně překvapeni. Chcete-li se zúčastnit bonitace od Českomoravského klubu Yorkšírských teriérů nemusíte nikam nic posílat. Vezměte s sebou průkaz původu – originál a jeho fotokopii a barevnou fotografii bonitovaného jedince. Bonitovaný jedinec musí být v perfektní kondici, a to jak zdravotní, tak exteriérové. Pro účast na bonitaci od I.CZ Yorkshire terrier clubu je nutné nejméně 3 týdny předem zaslat přihlášku s fotokopií rodokmenu,který musí být podepsán chovatelem i majitelem.Na bonitaci očkovací průkaz sebou,pes musí být v imunitě proti vzteklině.Pokud jste členem klubu přinést sebou také stvrzenku o zaplacení členského příspěvku.Na bonitaci bude na Vaše náklady pořízena fotografie bonitovaného jedince. Bonitace pro rok 2008 od I.CZ Yorkshire terrier clubu: 29.3.2008:místo konání bude upřesněno 3.5.2008:Lysá nad Labem-při Klubové výstavě 7.6.2008:Morava-Restaurace u Pěgřimků,Horní Těrlicko,Dlouhá 313(u Havířova)bonitace se koná od 10.00.hod. 20.7.2008:při Speciální výstavě v Mladé Boleslavi 6.9.2008:při Klubové výstavě v Mladé Boleslavi 29.11.2008:místo konání bude upřesněno