BRITNEY SPEARS: EVERYTIME

23.07.2008 16:08

https://www.veryhappening.com/images/things/big/628.jpg

EVERYTIME

Notice me
Take my hand
Why are we
Strangers when
Our love is strong?
why carry on without me?

Refrén:
everytime I try to fly,
I fall,
Without my wings,
I feel so small
I guess I need you baby
and everytime I see you in my dreams
I see your face, it's [you're] haunting me
I guess I need you baby.

I make believe that you are here
It's the only way, I see clear
What have I done?
You seem to move uneasy?

Refrén:
everytime I try to fly...

I may have made it rain
Please forgive me
My weakness caused you pain
And this songs my sorry

At night I pray
That soon your face will fade away

 

Překlad :

POKAŽDÉ

Všimni si mě
Vezmi mě za ruku
Proč jsme si cizí
Když je naše láska silná?
Proč chceš pokračovat beze mě?

Refrén:
Pokaždé se snažím uletět
Padám bez křídel
Připadám si tak malá
Asi tě potřebuji, baby
A pokaždé tě vidím
Ve snech
Vidím tvou tvář, pronásleduje mě to
Asi tě potřebuji, baby

Představuji si, že jsi tady
Jen tak jasně chápu
Co jsem to udělala?
Zdá se, že to zvládáš snadno

Refrén:
Pokaždé se snažím uletět...

Asi jsem to zkazila
Prosím, promiň mi
Moje slabost ti způsobila bolest
A tahle píseň je má omluva

Oh, v noci se modlím
Aby tvoje tvář brzy vybledla

Refrén:
Pokaždé se snažím uletět
Padám bez křídel
Připadám si tak malá
Asi tě potřebuji, baby
A pokaždé tě vidím
Ve snech
Vidím tvou tvář, pronásleduje mě to
Asi tě potřebuji, baby