O Lásce a Přátelství

17.06.2008 19:41
  • * Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
  • * Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.
  • * Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
  • * Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.
  • * Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí.
  • * Časem člověk lituje všech hříchů, kterých se dopustil - a také těch, které zapomněl spáchat.
  • * Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje.
  • * Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.
  • * Láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska prostě bolest je.